تماس با ما


آدرس: تهران- کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج- روبروی صنایع هوایی قدس- شرکت تولیدی ایران تایر
کد پستی : 1398834698
تلفن: 9 - 44503460 (021)
فکس: 44516000 (021)